Pajan VIP

Kokemuksella taottua, tasokasta kokonaispalvelua

Jos tuntuu sille, että haluat keskittyä omaan bisnekseen, mutta samalla hoitaa vakuutuskokonaisuuden toimivalla ja helpolla tavalla – Meklaripajan VIP-paketti on oikea valinta.

Laadukkaan vakuutusturvan rakentaminen lähtee PAJAn analyysistä – asiakkaan kanssa käydään tiivis keskustelu siitä, mikä on oleellista ja mitkä riskit ovat strategian kannalta merkityksellisiä. Oleellista on myös sopia, millaista palvelua asiakas vakuutusten hoidolta haluaa. Tämä keskustelu luo pohjan koko toimivalle asiakkuudelle.

Pajan VIP

Hoidamme asiakkaan puolesta vakuutusten vertailun, kilpailutamme oikean hintatason ja esitämme asiakkaalle kokonaisuuden, jonka pohjalta asiakas tekee päätöksen. Toki meillä on kymmenien vuosien kokemuksen perusteella näkemyksiä ja mielipiteitä aiheesta. Omien kokemuksiemme ja tutkimuksiemme perusteella asiantuntijan kyvykkyys haastaa asiakkaan näkemyksiä ja päätöksiä on melko tärkeää.

Kun sopimukset on tehty valittuun yhtiöön, huolehdimme koko vakuutusturvan ylläpidosta, ja sovitusti neuvottelemme vakuutusyhtiön kanssa myös vakuutusten hintatasosta. Vakuutuksia on myös tärkeä ylläpitää yrityksen elinkaaren eri vaiheissa.

Pajan VIP-asiakas saa avun myös vahinkotilanteessa – me autamme prosessissa, jotta vahinkotilanne saadaan hoidettua mahdollisimman sujuvasti, vakuutusyhtiö käsittelee vahingon sekä maksaa korvaukset.