Meklaripaja on valintansa tehnyt (Aki Selkee)

Vastuullisuus liiketoiminnassa -julistukset kuuluvat konsernien pakollisiin luontoääniin. 
Onko se pakollista hankehumpan tuotosta vai osa yrityksen ydintoimintaa?

Meklaripajan arvoissa vastuullisuus on liimattu arkeen kiinni ja se on kuulunut toimintaan sen alkuaskeleista lähtien. Tosin emme ole sitä sillä tavalla osanneet otsikoida tai julistaa, mutta tekeminen ratkaisee, se on Pajan perusfilosofiaa, tehdään eikä puhuta tekemisestä. Nyt olemme kirjoittaneet myös auki meidän näköisen vastuullisuusohjelman, johon voi tutustua meidän nettisivuilla https://meklaripaja.fi/vastuullisuus/

Ensimmäistä strategiakauttaan elävän yrityksen vastuullisuus lähtee siitä, että saadaan riittävästi asiakassuhteita luotua, luodaan näille asiakkaille arvoa, josta päästään laskuttamaan. Kun tätä tehdään riittävästi ja kannattavasti, alkaa syntyä ylijäämää, josta on mahdollista maksaa palkkoja ja veroja. Työeläkemaksuja, työttömyysvakuutusmaksuja, arvonlisäveroa, tuloveroa ja yhteisöveroa. Ja jos tämän jälkeen jää osinkojen maksuvaraa, niin arvoisa lukijani, siitäkin maksetaan veroa.

Arvon tuotto ja vastuullisuus asiakastyössä kulkevat kokolailla käsi kädessä, kun tavoitteena on lojaalit asiakassuhteet. Vastuullisuuden yhtälössä teot ylittävät puheiden tason, voittavat rutiinit ovat yrityksessä todellisuutta. Asiakkaat huomioidaan eri tavoin ja olemassa olevat asiakkaat ovat oikeasti arvokkaita. Tällä tavoin vastuullisesti toimivat yritys on arvokas tekijä kaikille.

Kun eletään yrityksen alkupään strategiaa, on arjen vastuullisuudessa oleellista, että yritykseen alkaa syntyä positiivista kassavirtaa, vähitellen tulosta ja tuloksesta syntyy puskuria yrityksen taseeseen. Ja kyllä – kaikesta veropopulismista huolimatta asiat pitää tehdä säädettyjen lakien ja asetusten mukaisesti. Pk-yritys on yksi tärkeä ratas koko yhteiskunnan hyvinvoinnissa. Oman, pitkän kokemuksen pohjalta uskallan väittää, että tämä rooli on yrittäjien parissa hyvin hahmotettu ja tärkeä.

Ja kyllä, kyllä – yrittäjien vastuullisesti toimiessaan on pidettävä prioriteetit mielessä. Oma kukkaro tulee vuoroon sen jälkeen, kun on aika moneen muuhun kukkaroon laitettu sinne kuuluva osuus. Meklaripajan vastuullisuus on kolme vuotta sitten lähtenyt tästä – tiukkaa talouskuria ja asiakkaan arvon luontia koko ajan kriittisesti tarkastellen.

Jotta asiakkaille voidaan luoda arvoa, josta heitä laskutetaan, pitää vastuullisuus ulottaa tuotannon tekijöihin. Ainakin palvelua ja osaamista tarjoavassa yrityksessä, kuten Meklaripaja, työntekijät kulkevat arvon luonnin ketjussa asiakkaan vaihetta edellä. Itse uskomme siihen, että henkilöstön tyytyväisyys ja kyky luoda hyviä asioita ei ole erillinen hr-prosessi, vaan liiketoiminnan kovan ytimen keskiössä. Reiluus ja suoruus, vaatimustason ylläpito, osaamisen arkinen jakaminen, henkilökohtaisten kasvu- ja kehitysvaiheiden tunnistaminen, palkitsemisen, avoimuus ja huomioiminen sekä huumorilla ja huonoilla jutuilla maustaminen.

Jos näkökulmaa laajentaa, niin hyvinvoiva työntekijä jaksaa kantaa vastuuta omasta elinympäristöstään, perheestään, mielestään, kehostaan ja ylipäänsä on hyvinvoivan hyvinvointiyhteiskunnan perusrakenne. Itsestään huolehtiva, vastuullisesti toimiva ihminen on palveluyrityksen vastuullisuuden henkilöitymä. Totta ihmeessä vastuullisuus on kaksisuuntaista, jolloin vastuuta itsestään kantava ihminen on parhaimmillaan myös asiakkaista ja työnantajastaan vastuuta kantava.

Kauniisti yhteiskuntavastuuta kantavan yrityksen henkilöstöpolitiikkaan kuuluu toiminnan ytimessä olevien ihmisten vastuuttaminen. Vastuuta ja valtaa sinne minne se kuuluu, lähelle asiakasta, se on ainakin Meklaripajalla toimiva konsepti. On helpompaa siirtää vastuu pois asiakaspinnasta, mutta vastuullisuuden vieminen lähelle asiakaspintaa on kärsivällisellä johtamisella oletettavasti myös voittava konsepti. Ja konseptiin kuuluu yhtälailla myös se, että yritys tunnustaa kantavansa vastuunsa, huonoista päätöksistä tai päättämättömyyksistä vastuu on jakamaton. Silloin käsi ylös vastuun kannon merkiksi ja eturiviin mars.

Vastuullisesti toimiva yritys luo hyvää maailmaa elää ja auttaa koko yhteiskuntaa omaan missioonsa. Se tuottaa hyvinvoivaa ympäristöä, onpa kyseessä sitten luonto, oma henkilöstö tai verovaroin ylläpidetty varhaiskasvatus. Meklaripaja on valintansa tehnyt – tervetuloa mukaan!